מיכל הראל

04.10.1951
מלכת היופי בטקס ההכתרה
מיכל הראל
צילום : "לא ידוע"