המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי

16.03.1992
המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות בתחרות מלכת היופי
צילום : "סמי בן גד"