רוית אסף

13.04.1992
מלכת היופי לשנת 1992
רוית אסף
צילום : "סמי בן גד"