רוית אסף ועינת זמורה

20.04.1992
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1992
רוית אסף ועינת זמורה
צילום : "סמי בן גד"