מיכל הראל

11.10.1951
מלכת היופי מבלה בחוף הים
מיכל הראל
צילום : "חיים פין"