עינת זמורה

27.04.1992
נערת ישראל לשנת 1992 והנציגה שלנו בתחרות מיס תבל
עינת זמורה
צילום : "סמי בן גד"