רוית אסף

04.05.1992
מלכת היופי לשנת 1992 בפריז
רוית אסף
צילום : "אהרון יוסלביץ"