פנינה רוזנבלום וחיים משה

25.05.1992
הדוגמנית ואשת העסקים עם ארוסה - בבגדי החתונה
פנינה רוזנבלום וחיים משה
צילום : "לא ידוע"