גילת ספיר

22.06.1992
דוגמנית
גילת ספיר
צילום : "ששון משה"