מיכל הראל

18.10.1951
מלכת היופי משתפת בחוויות מהשירות הצבאי
מיכל הראל
צילום : "חיים פין"