שרית אפנג'ר

06.07.1992
מלכת החן לשנת 1992
שרית אפנג'ר
צילום : "ששון משה"