ספיר קופמן

27.07.1992
מלכת היופי לשנת 1984 ודוגמנית
ספיר קופמן
צילום : "לא ידוע"