רוית אסף

03.08.1992
דוגמנית ומלכת היופי לשנת 1992
רוית אסף
צילום : "שמואל יערי"