רוית כנפי

24.08.1992
מלכת היופיעשרה וסגנית מיס אירופה
רוית כנפי
צילום : "ששון משה"