שרה גוטמן

31.08.1992
מלכת היופי של בוסניה לשעבר נמלטה לישראל
שרה גוטמן
צילום : "אריה לקונישוק"