קטיה בונדרנקו

07.09.1992
דוגמנית וסטודנטית לרפואה בברית המועצות
קטיה בונדרנקו
צילום : "ששון משה"