תמר ארליך

14.09.1992
דוגמנית
תמר ארליך
צילום : "ששון משה"