דנית ברנס

20.09.1992
חביבת הקהל ומלכת הקפה לשנת 1992
דנית ברנס
צילום : "ששון משה"