עמית מכטינגר

25.09.1992
דוגמנית ותגלית השנה לשנת 1990
עמית מכטינגר
צילום : "בן לם"