גלית מוזס

26.10.1992
דוגמנית
גלית מוזס
צילום : "שחר עזרן"