יפה שפיצר, ישראל רוקח ואברהם קריניצקי

31.10.1951
מיס תל אביב וסגנית מלכת היופי עם ראש עיריית תל אביב וראש עיריית רמת גן
יפה שפיצר, ישראל רוקח ואברהם קריניצקי
צילום : "חיים פין"