אימן עבדול מג'יד

23.11.1992
דוגמנית על ואשתו של דיוויד בואי
אימן עבדול מג'יד
צילום : "לא ידוע"