דנה גוריון וגלית מקובקי

30.11.1992
דנה גוריון וגלית מקובקי
צילום : "ששון משה"