גלית מוזס ודנה מגן

14.12.1992
דוגמניות
גלית מוזס ודנה מגן
צילום : "רון קדמי"