שירלי בן מרדכי

28.12.1992
מלכת היופי לשנת 1988
שירלי בן מרדכי
צילום : "לא ידוע"