מיכל הראל, יפה שפיצר

07.11.1951
מלכת היופי של ישראל עם מלכת היופי של תל אביב ומלכת היופי של חיפה
מיכל הראל, יפה שפיצר
צילום : "האנס קאופמן"