המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

01.02.1993
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"