יאנה חודירקר

08.03.1993
מלכת היופי לשנת 1993
יאנה חודירקר
צילום : "ששון משה"