תמרה פורת

15.03.1993
נערת ישראל לשנת 1993
תמרה פורת
צילום : "ששון משה"