ענת אלימלך

29.03.1993
מלכת החן לשנת 1993 בסין
ענת אלימלך
צילום : "ששון משה"