יאנה חודירקר

04.04.1993
מלכת היופי לשנת 1993
יאנה חודירקר
צילום : "בן לם"