שרה אסנת הלוי

23.07.1947
דמות השבוע: שרה אסנת הלוי (צלחה או צלחא דראמי), זמרת ("יד ענוגה"). בצילום המרכזי: תמיכה בנשים ובטף השטים על סיפונה של ספינת המעפילים "יציאת אירופה תשי"ז" (אקסודוס) שגורשו מחופי הארץ. הזוכה בתחרות הצילומים: דליה מרים יקותיאלי
שרה אסנת הלוי
צילום : "לא ידוע"