גלית גוטמן

09.04.1993
דוגמנית, מציגה את בגדי הים של סמאש
גלית גוטמן
צילום : "בן לם"