לילך ועקנין

19.04.1993
דוגמנית
לילך ועקנין
צילום : "ששון משה"