המועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי

25.04.1993
לובשות מדי צה"ל
המועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "ששון משה"