גלית גוטמן ומאיה שפירר

17.05.1993
הדוגמניות עם בגדי הים לקיץ הקרוב
גלית גוטמן ומאיה שפירר
צילום : "מנחם עוז"