פנינה רוזנבלום ומשה חיים

31.05.1993
הדוגמנית ובעלה מדברים על ההחלטה לאמץ תינוק מחו"ל
פנינה רוזנבלום ומשה חיים
צילום : "גולי כהן "