ניקול הלפרין מאנה

07.06.1993
מלכת היופי לשנת 1989 מדברת על ההפלה שעברה ועל הרצון להיכנס שוב להיריון
ניקול הלפרין מאנה
צילום : "ששון משה"