גילת ספיר

14.06.1993
תגלית השנה מתחילה קריירה בין-לאומית
גילת ספיר
צילום : "ששון משה"