סוזי קולמן

21.11.1951
זמרת
סוזי קולמן
צילום : "זאב בדט"