לימור פורת

21.06.1993
תגלית השנה לשנת 1993
לימור פורת
צילום : "ששון משה"