אורלי שושן

19.07.1993
אורלי שושן
צילום : "אלדד מאסטרו"