אלונה פרידמן

23.08.1993
הדוגמנית מדברת על העלייה במשקל בתקופת הצבא
אלונה פרידמן
צילום : "מנחם עוז"