אביבה גולדין ונורית

28.11.1951
מורה עם התלמידה שלה
אביבה גולדין ונורית
צילום : "חיים פין"