קורה אולטאנו

06.09.1993
בתו של השר בממשלת צ'אושסקו מדברת על הרצון להתגייר ולהינשא לישראלי
קורה אולטאנו
צילום : "דני מילר"