ונדלה קירסבום

18.10.1993
דוגמנית נורווגית
ונדלה קירסבום
צילום : "לא ידוע"