ברי סימון

01.11.1993
המורה המפורסמת לריקודי הבטן מפסיקה לענטז
ברי סימון
צילום : "נח שחר"