הייזל סקוט

05.12.1951
הפסנתרנית הגיעה לישראל
הייזל סקוט
צילום : "ארנולד בר"