ג'ניפר

15.11.1993
דוגמנית
ג'ניפר
צילום : "לא ידוע"