ענת גידרון

22.11.1993
דוגמנית
ענת גידרון
צילום : "ששון משה"